Überblick über den Datenschutz

Diese Website verwendet Cookies, was die Verwendung von Cookies ermöglicht. Die Cookies, die als notwendig kategorisiert werden, werden auf der Grundlage der grundlegenden Funktionalität der Funktionalität verwendet. Wir verwenden auch Cookies, die verwendet werden, um zu analysieren und zu verstehen, wie Sie diese Website nutzen. Diese Cookies können nur in Ihrer Anwendung mit diesem Tool verwendet werden. Sie haben auch die Möglichkeit, diese Cookies zuzulassen. Die Ablehnung einiger dieser Cookies kann jedoch für Ihr Surferlebnis von Vorteil sein.

Przyczyny awarii

news

Przyczyny awarii i zużyć sprężarek samochodowych:
1. Zatarcie układu tłokowego

przyczyny1

a.) niewłaściwe parametry układu smarowania  układzie korbowym sprężarki
b.) zbyt duże ciśnienie tłoczenia powietrza z powodu zapchania przewodu powietrza

 

2. Wytarcie gładzi cylindrowej

przyczyny2

 

a.) nieszczelny układ ssący powietrza
b.) praca układu w podwyższonej temperaturze powietrza i zwiększonym ciśnieniu tłoczenia
c.) zanieczyszczony olej

 

3. Zatarcie układu korbowego
   a.) zanieczyszczony olej smarujący
   b.) brak właściwego ciśnienia oleju

 

4. Niesprawny układ oszczędzania energii
   a.) nadmierne zużycie oleju
   b.) nieszczelny układ ssący powietrza

 

5. Nieszczelne lub uszkodzone zaworki sprężarki
   a.) zablokowanie płytek zaworków zanieczyszczeniami
   b.) pęknięcie płytki zaworowej
   c.) odkształcenia płytek w wyniku przegrzania

 

6. Uszkodzenie uszczelki

przyczyny3

a.) zbyt mały moment dokręcenia śrub

b.) wady materiałowe
c.) zbyt wysokie ciśnienie tłoczenia powietrza


7. Niewłaściwa przepustowość przewodów powietrza
   a.) osady spalonego oleju na ściankach
   b.) zagięcia przewodów

 

8. Zbyt duży opór ssania powietrza
   a.) zapchany wkład filtra powietrza
   b.) niewłaściwy wkład filtra – mała przepustowość powietrza
   c.) przeszkody w przewodzie ssącym