Überblick über den Datenschutz

Diese Website verwendet Cookies, was die Verwendung von Cookies ermöglicht. Die Cookies, die als notwendig kategorisiert werden, werden auf der Grundlage der grundlegenden Funktionalität der Funktionalität verwendet. Wir verwenden auch Cookies, die verwendet werden, um zu analysieren und zu verstehen, wie Sie diese Website nutzen. Diese Cookies können nur in Ihrer Anwendung mit diesem Tool verwendet werden. Sie haben auch die Möglichkeit, diese Cookies zuzulassen. Die Ablehnung einiger dieser Cookies kann jedoch für Ihr Surferlebnis von Vorteil sein.

Instrukcja montażu

news

1. Przed zainstalowaniem sprężarki  należy ustalić i usunąć przyczynę zużycia lub awarii poprzedniej sprężarki oraz niezależnie od tego:
•  usunąć wszelkie zanieczyszczenia z instalacji pneumatycznej samochodu doprowadzając wymiary przekrojów do pierwotnych.

UWAGA! Przewody o kształcie spiralnym lub wężowym z uwagi na skomplikowany kształt oraz brak możliwości dokładnego oczyszczenia powinno się wymienić na nowe.

•    wymienić lub naprawić niesprawne zawory pneumatyczne , szczególnie współpracujące ze sprężarką zawory upustowe i regulacyjne
•    sprawdzić czystość układu ssącego powietrza – w przypadku zanieczyszczeń luźnych lub osadów usunąć nieszczelność układu

2. Po zainstalowaniu sprężarki sprawdzić współpracę z instalacją pneumatyczną (czas pompowania, ciśnienie otwarcia zaworów itp. – zgodnie z  instrukcją samochodu), w przypadku niezgodności ustalić i usunąć przyczynę odchyleń.

3.   W przypadku zbyt głośnej pracy sprężarki sprawdzić:

•    system smarowania sprężarki

UWAGA! W przypadku kanałowego systemu smarowania zabrania się używania past uszczelniających pomiędzy kołnierzem sprężarki a gniazdem silnika.

•    luz między zębny kół napędzających sprężarkę
•   ciśnienie upustu powietrza i drożność układu pneumatycznego (szczególnie przewodu pomiędzy sprężarką a blokiem zaworów).