Diagnostyka

news

Główne niedomagania sprężarek, ich objawy i przyczyny:

1. Mała wydajność sprężarki.

•    nieszczelne zaworki sprężarki,
•    uszkodzone uszczelki głowicy,
•    zatarcie układu tłokowego,
•    nieszczelność zaworów układu pneumatycznego pojazdu,
•    niewłaściwa przepustowość przewodów i zaworów układu  pneumatycznego,
•    uszkodzony lub zablokowany układ oszczędzania energii.

2. Sprężarka pompuje olej do układu pneumatycznego pojazdu.

•    wytarcie układu tłokowego sprężarki,
•    nadmierne przedmuchy układu tłokowego silnika,
•    zbyt duży opór ssania powietrza doprowadzanego do sprężarki (układ ssący).

3. Sprężarka pompuje do układu pneumatycznego wodę (płyn chłodzący).

•    uszkodzona uszczelka w głowicy,
•    wada odlewu lub pęknięcie głowicy,
•    zbyt wysoka temperatura powietrza tłoczonego do układu.

4. Stuki  sprężarki.

•    zatarcia układu tłokowo-korbowego,
•    uderzanie tłoków o powierzchnię głowicy spowodowane zbyt grubą warstwą spalonego oleju na   denkach tłoków,
•    niewłaściwa przepustowość układu pneumatycznego pojazdu (na zmniejszenie przepustowości szczególnie narażony jest przewód i króćce tego przewodu, umieszczone pomiędzy sprężarką a zespołem osuszacza , a stuki słyszalne szczególnie przy końcowym wzroście ciśnienia).