Budowa i rodzaje sprężarek

news

Jest podstawowym elementem układu pneumatycznego samochodów ciężarowych. Jej zadaniem jest sprężenie i utrzymywanie żądanego ciśnienia w zbiornikach powietrza. Źródłem energii niezbędnej do jej napędu jest silnik pojazdu, który poprzez koło zębate lub pasek klinowy napędza podzespół. W pojazdach o małym zapotrzebowaniu na powietrze bardzo często możemy spotkać kompresory z własnym elektrycznym napędem.

Odpowiednie parametry ciśnienia powietrza są niezbędne do właściwej pracy zaworów oraz siłowników układu pneumatycznego. Aby układ pneumatyczny pracował bezproblemowo powietrze nie może zawierać zanieczyszczeń. W tym zakresie podzespół współpracuje z blokiem przygotowania powietrza, którego zadaniem jest usunięcie ewentualnych drobnych zanieczyszczeń występujących w tłoczonym powietrzu, tj. oleju, wody oraz cząstek stałych. Wymagany zakres ciśnienia niezbędny do prawidłowej pracy siłowników hamulców oraz poduszek pneumatycznych utrzymuje tak zwany zespół zaworów, natomiast za ilościowe zabezpieczenie poszczególnych odcinków układu pneumatycznego w powietrze odpowiadają zbiorniki wyrównawcze o objętości zależnej od zapotrzebowania tego medium na danym odcinku.
 

Budowa

Konstrukcja sprężarek z którą najczęściej mamy do czynienia w pojazdach samochodowych jest typu wyporowego tłokowego. Ruch posuwisto zwrotny tłoków wytworzony w wyniku ruchu obrotowego wału korbowego oraz korbowodu powoduje zwiększenie ciśnienia w cylindrach.
 

W zależności od zapotrzebowania powietrza w układzie pneumatycznym, w odmianie tej występują kompresory jedno lub wielotłokowe z jedno lub dwu stopniowym systemem sprężania. Głowica jest integralną częścią każdej tłokowej sprężarki powietrza. Umiejscowiony w niej jest zespół zaworów ssących i tłocznych oraz bardzo często kanały instalacji chłodzenia. Najnowsze rozwiązania układów pneumatycznych zawierają specjalny układ zaworów, który sprężony pneumatycznie ze sprężarką powietrza steruje jej wydajnością uzyskując wymierne oszczędności poboru mocy.
 

Rodzaje sprężarek:

Podział ze względu na ilość tłoków:

Jedno-tłokowe

Dwu i wielotłokowe

Ze względu na konstrukcje systemu oszczędzania energii:

Tłoczkowe

Płytkowe

Sprzęgłowe

Ze względu na czynnik w systemie chłodzenia:

Powietrzne

Chłodzone płynem z instalacji chłodzenia silnika

Ze względu na sposób napędu sprężarki:

Pasek klinowy

Koło zębate