Przetwarzanie danych osobowych

Polityka prywatności serwisu www.motoremo.pl


1. Informacje ogólne 
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu motoremo.pl


2. Administratorem danych osobowych jest: 
Moto-Remo Spółka Jawna ul. Bydgoska 35, 14-200 Iława NIP 7441003913, REGON 510342740 zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000876113 Przedstawicielem Administratora jest Inspektor Danych Osobowych - Dorota Burzyńska. Kontakt mailowy: , lub korespondencja tradycyjna: 14-200 Iława, ul.Bydgoska 35.


3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.


4. W celach statystycznych  oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług serwis.www.motoremo.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu. Więcej o plikach cookies w Polityce cookies.


5. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika zgodnie z art.6 ust.1 lit.a oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. 


6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:  
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].  


7. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.  


8. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest udzielona w formularzu zgoda wyrażona podczas zapisu, zgodnie z art.6 ust.1lit.a RODO.


9. Dane będą przetwarzane przez czas konieczny do realizacji celu danego formularza lub do czasu rezygnacji użytkownika z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie danych użytkownika z bazy. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.


10. W związku z przetwarzanie danych osobowych, na zasadach określonych w art. 16-21 RODO, Użytkownik posiada następujące uprawnienia:
•    Prawo dostępu do danych osobowych,
•    Prawo do sprostowania danych osobowych,
•    Prawo do usunięcia danych osobowych,
•    Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
•    Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
•    Prawo do przenoszenia danych,
•    Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrny Danych Osobowych),
•    Prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych


11. Podane przez Użytkownika dane osobowe, z uwagi na korzystanie przez MotoRemo Sp. J. z usług Google mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Podmiot przystąpił do programu Privacy Shield i zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.


12. Podane przez Użytkownika dane osobowe z uwagi na korzystanie przez MotoRemo Sp.J. z systemu FreshMail służącego do przesyłania newsletterów, są przekazywane do FreshMail Sp. z o.o., Al. 29 Listopada 155 c, 31-406 Kraków, NIP 6751496393, REGON 123040091. Dane te przekazywane są wyłącznie w celu realizacji usługi e-mail marketingu oraz czynności towarzyszących tej usłudze.


13. W oparciu o zawarte odpowiednie umowy MotoRemo Sp J. może przekazywać dane osobowe hostingodawcy poczty e-mail


14. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.


15. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.


16. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały. 


17. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez  serwis www.motoremo.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji.