Jak mogę regulować poziom doładowania?

Regulacja doładowania jest bardzo prosta. Jednak zależy to od typu regulatora. Dla standardowego aktuatora z upustem spalin, po prostu należy skalibrować aktuator na dane ciśnienie. Robimy się to przez zmianę długości drążka, który jest połączony z dźwignią zaworu upustu. Przy mechanicznych systemach kontroli doładowania, korekty może wymagać ustawień zaworu regulacyjnego – jednego lub więcej. Przy elektronicznych układach kontroli doładowania, może być konieczna ingerencja jednostkę sterującą silnikiem. W przypadku zewnętrznego upustu spalin regulacja nastepuje poprzez dokręcanie lub odkręcanie śruby regulacyjnej, wymianę sprężyn lub też ich podkładek.
WAŻNE: POMIMO ŻE REGULACJA DOŁADOWANIA JEST PROSTA, CZĘSTO WYMAGA DODATKOWO ZMIAN W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA ZASILANIEM PALIWEM.