Co to jest "falowanie" kompressora?

Obszar falowania znajduje się po lewej stronie mapy kompresora i jest to obszar niestabilnego przepływu najczęściej spowodowanego przez inducer kompresora. Turbo powinno być tak dobrane, żeby silnik nie pracował w tym obszarze. Przy dłuższej pracy w tym obszarze pojawić się mogą problemy z łożyskami. Gdy patrzymy na mapę kompresora, linia falowania jest linią ograniczającą mapę kompresji najdalej wysuniętą na lewo. Falowanie ma miejsce wtedy kiedy ciśnienie za kompresorem jest wyższe niż potrafi on sam fizycznie utrzymać. Ten stan powoduje, że przepływ powietrza w kole kompresji może się nagle zatrzymać. W skrajnych przypadkach może dojść do zniszczenia łożyska oporowego, a czasem nawet do uszkodzenia koła kompresji. Warunki, które wspólnie powodują pracę kompresora w zakresie falowania w turbosprężarkach do silników benzynowych są następujące:

    A zawór upustu spalin nie jest zintegrowany z przewodem między turbosprężarką a przepustnicą
    Średnica przewodu baypass jest za mała
    Turbosprężarka jest dla danego rozwiązania za duża