Możliwe uszkodzenia actuatora turbosprężarek o numerach 796122-…, 3.0 JTD Euro V & 806850-…, 2.3 JTD Euro V w samochodach Fiat Ducato

news

Otrzymane informacje, na temat uszkodzeń turbosprężarek i ich elementów w pojazdach Fiat Ducato, wskazują na czynniki mogące doprowadzić do przedwczesnej wymiany turbosprężarki.

Wewnętrzne uszkodzenia actuatora i jego czujnika położenia, uniemożliwiające actuatorowi kontrolę turbosprężarki, prowadzące do DTCs (Diagnostic Trouble Codes lub Error Codes) lub w niektórych przypadkach utraty mocy pojazdu, mogą być spowodowane przedostającą się w to miejsce wodą.

Właściciele samochodów Fiat Ducato 2.3 JTD Euro V i 3.0 JTD Euro V powinni upewnić się, że wszystkie zalecenia serwisowe (konieczne modyfikacje, zmiany), odnoszące się do przedostawania się wody, zostały wdrożone w ich pojazdach.

1. Wnikanie wody do komory silnika przez kanał odpływowy przedniej szyby pojazdu.

Konieczna może być modyfikacja, aby zapobiec gromadzeniu się wody w górnej części silnika, powodujące uszkodzenia turbosprężarki i innych podzespołów.

2. Przedostawanie się wody do zaworu regulacyjnego turbosprężarki.

Konieczne jest upewnienie się, że woda nie ma możliwości przeniknięcia do systemu sterowania, ponieważ może uszkodzić actuator i uniemożliwić sterowanie turbosprężarką.
WAŻNE: szkody spowodowane przez przenikającą wodę do actuatora i czujnika położenia liniowego nie jest objęte gwarancją Garrett by Honeywell.

Wszystkie konieczne zmiany/modyfikacje w pojeździe powinny być wykonane przed wymianą turbosprężarki.