Überblick über den Datenschutz

Diese Website verwendet Cookies, was die Verwendung von Cookies ermöglicht. Die Cookies, die als notwendig kategorisiert werden, werden auf der Grundlage der grundlegenden Funktionalität der Funktionalität verwendet. Wir verwenden auch Cookies, die verwendet werden, um zu analysieren und zu verstehen, wie Sie diese Website nutzen. Diese Cookies können nur in Ihrer Anwendung mit diesem Tool verwendet werden. Sie haben auch die Möglichkeit, diese Cookies zuzulassen. Die Ablehnung einiger dieser Cookies kann jedoch für Ihr Surferlebnis von Vorteil sein.

Instrukcja montażu

news

Instrukcja montażu turbosprężarki

Zawsze przed przystąpieniem do montażu drugiej (po naprawie lub nowej)  turbosprężarki ustal i usuń przyczynę oraz skutki awarii poprzedniej.

Instrukcja

1. Sprawdź układ dolotowy powietrza wraz z kolektorem , czy jest czysty i wolny od ciał obcych, a przewody nieuszkodzone. Wymień filtry.
2. Sprawdź czy przewody doprowadzające i odprowadzające olej są czyste i bez załamań oraz drożne i wolne wewnątrz od węgla i osadów. W razie potrzeby oczyścić lub wymienić na nowe. W przypadku przewodów elastycznych sprawdź czy nie są uszkodzone wewnątrz. Sprawdź przewód doprowadzający olej czy nie znajduje się zbyt blisko źródła ciepła i czy osłona cieplna nie jest uszkodzona termicznie lub mechanicznie.
3. Wymień olej i filtr, przestrzegając zaleceń producenta pojazdu.
4. Sprawdź system odpowietrzający silnik – musi być czysty i sprawny.
5. Usuń zniszczone uszczelki, a do montażu użyj nowych.
6. Sprawdź stan kolektora wydechowego oraz śrub mocujących (zanieczyszczenia, pęknięcia) oczyść, zregeneruj,a w razie wątpliwości wymień na nowe.

 

turbosprężarka montaż rys2

Kolektor wydechowy nadający się do dolszej eksploatacji.                   

turbosprężarka montaż rys2

Kolektor wydechowy nienadający sie do dalszej eksploatacji.

7. Dopasuj ustawienie obudów. Upewnij się, że wszystkie uszczelki są we właściwym miejscu i dokręć wszystkie mocowania odpowiednim momentem obrotowym.
8. Używając śrub o odpowiedniej specyfikacji, odpornych na wysoką temperaturę, przymocuj urządzenie do kolektora lub bloku silnika. Upewnij się, że instalacja odbywa się bez tworzenia naprężeń na turbosprężarce i podłączanych przewodach. Dokręć wszystkie śruby i nakrętki przestrzegając wartości momentu obrotowego podanych w instrukcji pojazdu.
9. Podłącz przewód spustowy oleju i zapełnij otwór wlewu oleju czystym olejem silnikowym. Jednocześnie powoli ręcznie obracaj wirnik.

turbosprężarka montaż rys3

turbosprężarka montaż rys4

10. Podłącz pozostałe elementy do turbosprężarki.
11. Jeśli to możliwe obracaj wałem korbowym silnika przez 10-15 sek. bez jego uruchomienia lub uruchom silnik na kilka sekund, w celu pełnego zalania olejem przewodów oraz samej turbosprężarki.
12. Uruchom silnik i pozostaw na biegu jałowym nie zwiększając obrotów.
13. Sprawdź czy wszystkie łączenia instalacji (powietrza, oleju, spalin) są szczelne i wolne od wycieku.
14. Zatrzymaj silnik i ponownie sprawdź poziom oleju.

 

 

Praktyczne porady

1. Zmiana ustawień zaworu regulacji turbosprężarki może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
2. Uszczelki olejowe muszą mieć właściwy rozmiar.

instrukcja montażu 3

Jeśli uszczelka zakrywa część otworu, zmniejsza dopływ oleju do turbosprężarki. Jeśli kawałek materiału uszczelki oderwie się może całkowicie zatrzymać przepływ oleju.

 

instrukcja montażu 4

Właściwie dopasowana uszczelka do otworu oleju.

Do montażu uszczelek NIE WOLNO UŻYWAĆ SILIKONU ponieważ nadmiar materiału może oderwać się i zmniejszyć lub zablokować przepływ oleju.


3. Należy stosować odpowiedni typ oraz ilość oleju przestrzegając zaleceń instrukcji producenta pojazdu.
4. Podczas montażu turbosprężarki stosować odpowiednie określone w instrukcji momenty obrotowe.
5. W trakcie procesu montażu zapobiegać dostaniu się do wnętrza urządzenia i instalacji brudu oraz odpadów.
6. Przed założeniem turbosprężarki należy upewnić się czy jej numer jest prawidłowy dla danego silnika.
7. Należy upewnić się, że poziom oleju jest prawidłowy.

turbo olej 1

                                                turbo olej 4

Prawidłowy poziom oleju ale uszkodzony lub niedrożny przewód spustowy powoduje wycieki oleju z turbosprężarki.

turbo olej 3

Za wysoki poziom oleju (powyżej punktu spływu) blokuje spływ oleju z turbosprężarki powodując wycieki oleju z turbosprężarki.

8. Wysokie ciśnienie w skrzyni korbowej może zatrzymać olej ze spływu i powodować wycieki oleju z turbosprężarki.Wysokie ciśnienie może być spowodowane przedmuchami układu tłokowego uszczelnień głowicy lub zablokowanym systemem odpowietrzającym.

turbo olej 29. Ze względu na gorące powierzchnie nie wolno dotykać turbosprężarki w trakcie i bezpośrednio po procesie uruchamiania.

10. Nie trzymać w pobliżu, ani nie wkładać nic do otworów urządzenia w trakcie jego pracy z uwagi na szybko wirujące części.
11. Do wykrycia nieszczelności spalin i powietrza można użyć wody mydlanej.

 

Suchy start

Suchy start – głównym błędem

Częstym błędem przy wymianie turbosprężarki jest tzw. suchy start, czyli uruchomienie silnika z nowo zamontowaną turbosprężarką na niewystarczającej ilości oleju smarującego.
Istotne kwestie, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas wymiany turbosprężarki to w szczególności:
• instalacja smarowania musi być dokładnie wyczyszczona,
• ważne aby była drożna i zalana świeżym olejem,
• pompa olejowa musi być sprawna.
Dla pewności samą turbosprężarkę można także zalać czystym, świeżym olejem przed podłączeniem przewodu smarującego.

Zjawisko kawitacji

Podczas wymiany oleju zdarza się, że olej spływa z przewodu doprowadzającego aż do filtra poprzez jednokierunkowy zawór zwrotny, przez co przewód olejowy zostaje pusty (bez oleju). W momencie rozruchu silnika, powietrze, które znajdujące się w pustym przewodzie wywołuje zjawisko kawitacji ( smarowanie mieszaniną powietrza i oleju w postaci piany). Jest to najczęstsza przyczyna suchego startu. Oznacza to, że przez kilka pierwszych sekund po uruchomieniu silnika ułożyskowanie turbosprężarki nie jest smarowane wystarczającą ilością oleju. Jakakolwiek przerwa w dostarczaniu oleju, przy wysokich obrotach, powoduje natychmiastowe uszkodzenie ułożyskowania. Aby zapobiec powyższemu zjawisku, należy obracać wałem korbowym za pomocą rozrusznika przez około pół minuty przed zasadniczym uruchomieniem silnika lub uruchomić silnik na kilka sekund bez zwiększania obrotów silnika.

Podczas uszkodzenia ułożyskowania, następuje zachwianie stabilności pracy wałka turbosprężarki, zwiększa się jego luz promieniowy ( łopatki koła kompresji i wirnika zaczynają ocierać o obudowę). Wskutek wycierania następuje odrywanie się elementów wirników. Siły powstałe wskutek niewyważenia są na tyle duże, że powodują przeginanie wałka i w konsekwencji jego pęknięcie.

instrukcja 7